top of page

Projekt BioSMe "Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala" je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost pod brojem IP-2016-06-1316.

      CILJEVI ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA:

  • pronalazak biljaka koje su dobar izvor organskih sumporovih spojeva (posebno glukozinolata, izotiocijanata, tiosulfinata, disulfida i dr.) korištenjem različitih metoda izolacije;

  • sinteza sumporovih spojeva (posebno izotiocijanata) pronalaženjem najbolje metodologije s najvišim iskorištenjem za ciljanu strukturu;

  • daljnje istraživanje raznolikosti biološkog potencijala ekstrakata obogaćenih organskim sumporovim spojevima te čistih spojeva, kao i odnos njihove strukture i aktivnosti;

  • istraživanje stabilnosti i biodostupnosti odabranih ekstrakata obogaćenih sumporovim spojevima, kao i čistih spojeva (nepromijenjeni GLi, ITCovi i dr.) u uvjetima simuliranog probavnog procesa korištenjem ljudskih probavnih enzima i crijevne mikroflore;

  • identificiranje biljaka kao potencijalnih hiperakumulatora (ne)metala (posebno Se, Ni, Pb, itd.) te razumijevanje mehanizama u njihovoj biosintezi.

GreenChem.png
elementi.gif
copper.gif
Ni.gif
Selenium-supplements.gif

Voditelj projekta i glavni istraživač (PI): Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Email: blazevic@ktf-split.hr

bottom of page